Menü
Hesabım
Sepetim

Çerezler (Cookies)

Çerez (Cookies) Aydınlatma Metni

İşbu metin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 10’uncu maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Ankara Ticaret Sicili nezdinde 444868 sicil numarası ile kayıtlı, 0634091634200001 Mersis numaralı, şirket merkezi Ata Mahallesi 3512 Cadde No:18 Yenimahalle / Ankara / Türkiye adresinde bulunan OFİSOMİ SANAL MAĞAZACILIK ELEKTRONİK İÇ VE DIŞ TİCARET LTD.ŞTİ. tarafından hazırlanmıştır.

İşbu Çerez Aydınlatma Metni’nin amacı, internet sitemizde kullanılan çerezlerin elektronik cihazınıza (PC, Laptop, Telefon vb.) yerleştirilmesi aracılığıyla otomatik yolla elde edilen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin olarak, hangi amaçlarla hangi tür çerezleri kullandığımızı ve bu çerezleri nasıl yönetebileceğiniz hakkında sizlere bilgi vermektir. İnternet sitemizde kullandığımız, zorunlu çerezler haricindeki çerezler için, kullanıcıların açık rızaları alınmakta ve istedikleri zaman rızalarını değiştirebilme olanağı sağlanmaktadır. Kullanıcılar çerez yönetim paneli üzerinden, internet sitemizde kullanılan çerez çeşitlerini görebilmekte ve Zorunlu Çerezler dışında kalan tüm çerezler için “açık” veya “kapalı” seçenekleri ile tercihlerini belirleyebilmektedirler. Yine ilgili panel üzerinden kullanıcılar tercihlerini her zaman değiştirebilmektedirler.

A. ÇEREZ ÇEŞİTLERİ

1. Kullanım süresine göre çerez çeşitleri: İnternet sitemizde kullanım sürelerine göre oturum çerezleri ve kalıcı çerezler kullanmaktadır. Oturum çerezi, oturumun sürekliliğinin sağlanması amacıyla kullanılmakta olup kullanıcı tarayıcısını kapattığında bu çerezler de silinmektedir. Kalıcı çerez ise internet tarayıcısı kapatıldığı zaman silinmemekte ve belirli bir tarihte veya belirli bir süre sonra kendiliğinden silinmektedir.

2. Birinci taraf ve üçüncü taraf çerezler: Çerezin birinci taraf ya da üçüncü taraf olması durumu, internet sitesinin ya da etki alanının yerleştirdiği çereze göre değişiklik arz etmektedir. Birinci taraf çerezler, doğrudan kullanıcının ziyaret ettiği internet sitesi yani tarayıcının adres çubuğunda gösterilen internet adresi tarafından yerleştirilmektedir. Üçüncü taraf çerezlerse kullanıcının ziyaret ettiği etki alanından farklı bir etki alanı tarafından yerleştirilmektedir.

3. Kullanım amaçlarına göre çerez çeşitleri: İnternet sitemizde kullanım amacına göre aşağıdaki çerezler kullanılmaktadır.

3.1. Zorunlu Çerezler: Bu çerezler internet sitemizin düzgün ve güvenli şekilde çalışabilmesi ile talep edilen bir bilgi toplumu hizmetinin (log-in olma, form doldurma vb.) yerine getirilebilmesi için gerekli olan çerezlerdir.

3.2. Hedefleme ve Reklam Çerezleri: Bu çerezler ilgi alanlarınıza göre profilinizin çıkarılması ve size ilgili reklamlar göstermek üzere kullanılmaktadır.

3.3. Performans Çerezleri :Performans çerezleri, internet sitemizi görüntüleyen kişi sayısı internet sitemizin trafiğini takip ve analiz etmemizi sağlar. Bu çerezler sayesinde internet sitemizdeki bölümlerden hangilerinin en sık ya da seyrek ziyaret edildiği gibi bilgileri edinebilir ve internet sitemizin trafiğini optimize edebiliriz.

3.4. İşlevsel (Fonksiyonel) Çerezler:Bu tür çerezler, internet sitemizi daha işlevsel kılmak ve kişiselleştirme amaçlarıyla (gizlilik tercihleriniz hariç olmak üzere diğer tercihlerinizin siteye tekrar girdiğinizde hatırlanmasını sağlamak) kullanılmaktadır.

B. KİŞİSEL VERİLERİN HANGİ AMAÇLARLA İŞLENECEĞİ VE HUKUKİ SEBEPLER

I. Zorunlu Çerezler; İnternet sitemizin düzgün ve güvenli şekilde çalışabilmesi ile talep edilen bir bilgi toplumu hizmetinin (log-in olma, form doldurma vb.) yerine getirilebilmesi amacıyla kullanılmakta olan bu çerezler aracılığıyla toplanan kişisel verileriniz, Kanun’un 5’inci maddesinin (2) numaralı fıkrasının (c) bendi “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” veya (f) bendi “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” kapsamında işlenmektedir

II. Hedefleme ve Reklam Çerezleri; ilgi alanlarınıza göre profilinizin çıkarılması ve size ilgili reklamlar göstermek amacıyla kullanılmaktadır. Bu çerezler aracılığıyla toplanan kişisel verileriniz, Kanun’un 5’inci maddesinin (1) numaralı fıkrası kapsamında açık rızanızın alınması suretiyle işlenmektedir.

III. Performans Çerezleri; Bu çerezler sayesinde internet sitemizdeki bölümlerden hangilerinin en sık ya da seyrek ziyaret edildiği gibi bilgileri edinebilir ve internet sitemizin trafiğini optimize etmek amacıyla kullanılmaktadır. Bu çerezler aracılığıyla toplanan kişisel verileriniz, Kanun’un 5’inci maddesinin (1) numaralı fıkrası kapsamında açık rızanızın alınması suretiyle işlenmektedir

IV. İşlevsel (Fonksiyonel) Çerezler; internet sayfamızı daha işlevsel kılmak ve kişiselleştirmek (gizlilik tercihleriniz hariç olmak üzere diğer tercihlerinizin siteye tekrar girdiğinizde hatırlanmasını sağlamak) amaçlarıyla kullanılmaktadır. Bu çerezler aracılığıyla toplanan kişisel verileriniz, Kanun’un 5’inci maddesinin (1) numaralı fıkrası kapsamında açık rızanızın alınması suretiyle işlenmektedir

İnternet sitemizde yer alan çerezlere ilişkin bilgiler Ayarları Yönet 'e tıklandıktan sonra açılan tabloda yer almaktadır:

C.TARAYICI AYARLARINDAN ÇEREZ AYARLARI

İnternet sitemizde alt orta alanda bulunan alandan Ayarları Yönet seçeneğine tıklandıktan sonra açılan tabloda yer alan çerezleri istediğiniz anda tercihinize göre değiştirebilirsiniz. Çerez yönetim panelindeki butonları tercihinize göre açık veya kapalı konuma getirerek “Ayarları kaydet” butonuna tıklayınız. Ayarlarınızı etkin hâle getirmek için sayfayı yenileyiniz. Bunun yanı sıra, tarayıcı ayarları aracılığıyla da kısmen kontrol sağlanabilmektedir. Sık kullanılan tarayıcılarda çerezlerin yönetimine ilişkin bilgilere aşağıdaki bağlantılar aracılığıyla erişebilirsiniz

-Google Chrome
https://support.google.com/accounts/answer/61416?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=tr

-Mozilla Firefox
Masaüstü Firefox sürümünde Gelişmiş İzlenme Koruması | Firefox Yardımı (mozilla.org)

-Safari
https://help.apple.com/safari/mac/9.0/#/sfri40732

-Opera
https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/

D.İLGİLİ KİŞİLERİN TALEPLERİ

İnternet sitemizde kullanılan çerezler yoluyla kişisel verileri işlenen ilgili kişiler, Kanun’un 11’inci maddesi kapsamındaki taleplerini, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliği”ne (“Tebliğ”) göre Ata Mahallesi 3512 Cadde No:18 Yenimahalle / Ankara / Türkiye adresine yazılı olarak bizzat veya posta yoluyla ya da Tebliğ’de belirtilen diğer usuller ile iletebilir.

T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.